Projekty dofinansowane przez Unię Europejską - Perspektywa 2014 – 2020

 • 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP. Opracowanie nowego wyrobu - wielofunkcyjnego aluminiowego profilu grzewczo-chłodzącego w Albatros Aluminium sp. z o.o.

  2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP. Opracowanie nowego wyrobu - wielofunkcyjnego aluminiowego profilu grzewczo-chłodzącego w Albatros Aluminium sp. z o.o.

  Opracowanie nowego wyrobu - wielofunkcyjnego aluminiowego profilu grzewczo-chłodzącego w Albatros Aluminium sp. z o.o.

  Z ogromną przyjemnością informujemy, że Albatros Aluminium Sp. z o.o. zawarł z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o  dofinansowanie projektu "Opracowanie nowego wyrobu - wielofunkcyjnego aluminiowego profilu grzewczo-chłodzącego w Albatros Aluminium sp. z  o.o.".

  Realizacja projektu następuje w ramach podziałania 2.3.2 Bony na  innowacje dla MŚP, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 i  będzie współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  Celem projektu jest pozyskanie przez Wnioskodawcę nowego wyrobu - wielofunkcyjnego aluminiowego profilu o zmaksymalizowanych właściwościach grzewczo-chłodzących oraz znacznie ulepszonej technologii jego produkcji.

  Wartość projektu: 393.600,00 zł.
  Wartość dofinansowania: 224.000,00 zł.

  Wszelkie zapytania dotyczące realizacji projektu prosimy kierować pod adres info@albatros-aluminium.com

  Informujemy, iż w rezultacie przeprowadzonego postępowania ofertowego zgodnie z zapytaniem ofertowym z 17 listopada 2015r. wybrano ofertę Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej.

 • Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020

  Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020

  Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Intelligent Extrusion for Automotive (CBR IEA) przez Albatros Aluminium Sp. z o.o.

  Z ogromną przyjemnością informujemy, że Albatros Aluminium Sp. z o.o. zawarł z Ministrem Rozwoju i Finansów umowę o dofinansowanie projektu "Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Intelligent Extrusion for Automotive (CBR IEA) przez Albatros Aluminium Sp. z o.o.".

  Realizacja projektu następuje w ramach działania Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 i będzie współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  Celem projektu jest utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego IEA, a planowane efekty obejmują wsparcie b+r dla produkcji kształtowników aluminiowych na rzecz branży automotive.

  Wartość projektu: 11.392.008,00 zł

  Wartość dofinansowania: 5.126.403,60 zł

  Wszelkie zapytania dotyczące realizacji projektu prosimy kierować pod adres info@albatros-aluminium.com

   

 • Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

  Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

  Opracowanie technologii wytwarzania belki konstrukcji nośnej dla pojazdów ciężarowych i transportu kolejowego

  Z ogromną przyjemnością informujemy, że Albatros Aluminium Sp. z o.o. zawarł z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o dofinansowanie projektu "Opracowanie technologii wytwarzania belki konstrukcji nośnej dla pojazdów ciężarowych i transportu kolejowego".

  Realizacja projektu następuje w ramach podziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 i będzie współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  Celem projektu jest realizacja założonych we wniosku o dofinansowanie prac rozwojowych, a planowane efekty obejmują opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania belki konstrukcji nośnej dla pojazdów ciężarowych i transportu kolejowego.

  Wartość projektu: 2.835.807,92 zł.

  Wartość dofinansowania: 1.417.903,96 zł.

  Wszelkie zapytania dotyczące realizacji projektu prosimy kierować pod adres info@albatros-aluminium.com

   

 • Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

  Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

  Wdrożenie technologii nakładania innowacyjnych powłok na powierzchnię profili aluminiowych

  Z ogromną przyjemnością informujemy, że Albatros Aluminium Sp. z o.o. zawarł z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie projektu "Wdrożenie technologii nakładania innowacyjnych powłok na powierzchnię profili aluminiowych".

  Realizacja projektu następuje w ramach podziałania 3.2.1 Badania na rynek, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 i będzie współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  Celem i planowanym efektem projektu jest wdrożenie w przedsiębiorstwie beneficjenta technologii nakładania innowacyjnych powłok na powierzchnię profili aluminiowych.

  Wartość projektu: 47.200.000,00 zł.

  Wartość dofinansowania: 20.000.000,00 zł.

  Wszelkie zapytania dotyczące realizacji projektu prosimy kierować pod adres info@albatros-aluminium.com